Inget glid i spåret utan valla

Utan bra utrustning är det svårt att få skidåkningen att klaffa. Inte minst gäller det att skidorna är bra vallade och anpassade till bland annat väderförhållandena och underlaget.

Vad är valla?

Som Wikipedia nämner så är valla egentligen en form av klister som ska ge ökat fäste på underlaget. Innan de vallor som finns i dag fanns, så användes faktiskt tjära eller beck. Redan så tidigt som 1673 hade man upptäckt att man kunde lägga beck eller harts under skidorna för att få mer glid. På 1900-talet inledde Astra forskning kring skidvalla och därmed kom ett flertal syntetiska produkter ut på marknaden som ersatte tjäran och vallorna tillverkades då i olika färger som var anpassade till temperaturen.I dag består valla bland annat av vax, paraffin och flor. Vallorna blev populära efter Sveriges framgång i OS i St. Moritz 1948 och har sedan dess använts flitigt. Nu går det knappast att tänka sig att någon skulle tävla i skidåkning utan valla. Det är dessutom inte bara proffsåkare som använder valla längre, utan även den vanlige hobbyskidåkaren har upptäckt vallans fördelar och det behöver inte vara tävling för att man ska kunna valla sina skidor. Även inför en skidutflykt i skogen kan det kännas lättare om man får extra glid under skidorna.

Hur blir skidorna rätt vallade?

Att valla skidor är en konst och det är många faktorer som inverkar, som underlag, temperatur, var skidorna fäster och att välja rätt valla. Detta för att skidorna ska glida fint i spåret och inte bli bakhala eller frysa fast.