Vasaloppets historia

Vasaloppet är utan tvekan den mest kända svenska skidtävlingen alla kategorier. Totalt mäter loppet 90 km med start i Berga By och målgång i centrala delarna av Mora. Under resans gång passeras klassiska ställen som Mångsbodarna, Evertsberg, Oxberg och Hökberg.Första gången Vasaloppet kördes var 19 mars 1922 med 116 tävlande på startlinjen. Starten gick redan fyra minuter över sex på morgonen och drygt sju och en halv timme senare kom första tävlande i mål i form av IFK Norsjös Ernst Alm som med sina 22 år fortfarande är den yngste segraren i Vasaloppet.Ganska snabbt ökade Vasaloppet i popularitet, framför allt i medierna. Redan år 1925 sändes loppet för första gången i radio och år 1966 också i TV.Så småningom växte också Vasaloppet i antal tävlande. 1959 gick antalet tävlande över 1 000 för första gången och 1977 sprängdes 10 000-vallen. Numera är Vasaloppet så populärt att det maximala antalet platser på 15 800 deltagare blir fulltecknat på bara några minuter.Förutom Vasaloppet finns även en rad andra lopp under den så kallade Vasaloppsveckan som till exempel Kortvasan, Tjejvasan, Halvvasan och Öppet spår, vilket gör att det totala antalet deltagare landar på närmare 80 000 under hela veckan.